terjemahan bahasa jawa lengkap

bagi yang mau belajar mengenal bahasa jawa silahkan pelajari. bahasa jawa lengkap yang dan artinya langsung dengan bahasa indonesia juga, dengan rincian bahasa ngoko yang digunakan untuk berbicara sehari – hari kepada teman sebaya dan orang yang lebih muda dari kita, kemudian krama madya adalah bahasa jawa alus yang di pergunakan untuk orang sebaya atau orang yang lebih tua. kemudian krama inggil digunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang mempunyai derajat lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan dan tata krama.

apabila dulu  orang belajar basa jawa menggunakan buku kamus maka sekarang sejak adanya internet menggunakan aplikasi translate saja. tinggal masukan kata yang ingin di artikan maka langsung ketemu artinya. semoga artikel saya tentang translate bahasa jawa ini dapat berguna khususnya bagi orang yang ingin memperdalam bahasa jawa karama madya dan krama inggil.

INDONESIANGOKOKRAMA MADYAKRAMA INGGIL
merahabangabritabrit
adikadhiadhirayi
berdiriadegngadegjumeneng
jauhadohtebihtebih
mandiadusadussiram
piringajangajangambeng
sayaakukulakawula/abdi/dalem
ciumambungambungaras
permisiamitamitkulonuwun/nuwun sewu
anakanakyoga putra
anak-anakanak-anakanak-anakpeputra
pakaianggoanggeagem
namaarannamaasma
inginarepejeng/badhekersa
sulungpembareppembajengpembajeng
memberiawehnyukanimaringi
mariayomanggasumangga
inienyanikipunika
NGOKOKRAMA MADYAKRAMA INGGILINDONESIA
balimantukkundurpulang
bantalbantalkajang sirahbantal
banyutoyatoyaair
bapakbapakramaayah
baturrencangabditeman
bebedbebednyampingikatan
bebekkambangankambanganbebek
benerlereskasinggihanbenar
berasuwosuwosberas
biyenriyinrumiyindahulu
bojosemahgarwasuami/istri
borehborehkonyohbedak basah
buriwingkingpangkeranbelakang
buwangbucalkendhanglempar
buyarrampungrampungselesai
C
caritacariyoscariyoscerita
caturanwicantenngendikaberbicara
cekelcepengastapegang
cewokcawikcawikcebok
cukurcukurparas/pangkaspotong rambut
D
dadidadosdadosjadi
dalanradinanmargi jalan
dandandandosbusanaperbaiki
delengningalimriksanimelihat
dhewepiyambakpiyambaksendirian
dhuwityatraartauang
dolandolanameng-amengbermain
doyanpurunkersaselera
dudusanessanesbukan
dulangndulangndhadarimenyuapi
durungderengderengbelum
dhuwegadhahkagunganpunya
E
elingalingemut/engetingat
embahembaheyangkakek/nenek
endhemmendemwurumabuk
endipundipundimana
entenientosirantositunggu
epekpendhetpundhutambil
esukenjingenjingpagi
gajahlimanlimangajah
gawabektaastabawa
gawedameldamelbuat
gedheagengagengbesar
gelangbinggelbinggelgelang
gelempurunkersamau
gelisenggalenggalcepat
gelungukelukelkonde
genilatulatuapi
godhongronrondaun
golekpadospadoscari
gugahgugahwungubangun
gulagendhisgendhisgula
gunemginemngandikangomong
guyugujenggujengtertawa
iketiketdestarikat
ikinikipunikaini
ilangicalicalhilang
imbuhimbettanduktambah
inepnyipengnyaremenginap
irengcemengcemenghitam
ngiringakenngiringakenndherekakenikut
isasagedsagedbisa
isinisinlingsemmalu
iwakulam ulamlauk
iyainggihsendika/nuwun inggihiya
jagajagireksajaga
jagosawungsawungjantan
jaluknedinyuwunminta
jamujampiloloh jamu
jaranjarantitihankuda
jaritsinjangnyampingkain
jenatjenatswargijenazah
jerukjeramjeramjeruk
jisimjisimlayonberita duka
jogedjogedbeksagoyang
jungkatseratpethatsisir
jupukpendhetpundhutambil
kabehsedayasedantensemua
kacamatakacamripatkacatingalkacamata
kagetkagetkejotkaget
kakungkakangrakalaki-laki
kalungkalungsangsangankalung
kanggokanggekagemuntuk
kandhasanjangngendikabilang/ ngomong
kathokkathoklancingancelana
kayukajengkajengkayu
kebomaesamaesakerbau
kelambirasukan agemanbaju
keludkeludsamparankaki
kembangsekarsekarbunga
kembenkembenkesemekanBH
kemulkemulsingebselimut
kerisdhuwungwangkingankeris
kijingkijingsekarannisan
kirakintenkintenkira-kira
kongkonkengkenutusperintah
kowesampeyanpanjenengananda/kamu
kramaskramasjamaskeramas
krasankraoskraosbetah
krungukepirengmidhangetdengar
dikuburdipetakdisarekakedimakamkan
kuburankuburanpesareyankuburan
kurangkirangkirangkurang
kuwatkiyatkiyatkuat
kuwinikupunikaitu
labuhlabetlabetsampai
lagisawegnembesedang
lairlairmiyoslahir
lalisupekalimenganlupa
lanangjalerkakunglaki-laki
larasakitgerah/geringsakit
larangawisawismahal
layangseratnawalasurat
lemahsitisitilemas
lemulemalemagemuk
liwatlangkunglangkunglewat
lungakesahtndakpergi
lelungankekesahanpeparanbepergian
lungguhlenggahpinarakduduk
macamacamaosmembaca
macanmacan simoharimau
malingmalingpandungpencuri
mambumambetnggandabau
manaknglairakenmbabarmelahirkan
mangannedhadhaharmakan
mangkatbidhaltindak/jengkarberangkat
marangdathengdathenghadir
matipejahseda/surudmeninggal
mayitmayitlayonmayat
melekmelekwungubuka mata
melutumutndherekikut
menehinyukanimaringi/ nyaosimemberi
menjangansangsamsangsamkijang
menyangdathengdathengdatang
metumedalmiyoskeluar
mikirmanahnggalihberfikir
minggatminggatloloskabur
mlakumlampahtindakjalan kaki
mudhunmandhapmandhapturun
mulangmucalmucalngajar
mulihmantukkundurpulang
munimungelmungelberbunyi
murahmirahmirahmurah
nandurnanemnanemmenanam
nangisnangis/mularmuwunmenangis
nepsunepsudukanafsu
nomnemtimurmuda
nunggangnumpakjumenengnaik
ngadegngadegjumenengberdiri
nganggonganggengagemmemakai
ngarepngajengngarsadepan
ngasokendelkendelistirahat
ngelupuyengpuyengpusing
ngengerngengerngabdi-
ngenteningentosingrantosmenunggu
ngimpingimpinyupenamimpi
ngirimngintumngintunmengirim
ngisingbebanyubobotanberak/buang air besar
ngombenginumngunjukminum
ngongkonngengkenngutus/ngaturimerintah/menyuruh
nguyuhtoyanturaskencing
nyambut gawenyambut damelngasta damelbekerja
nyekelnyepangngastamemegang
nyilihnyambutngampilpinjam
nyrengeninyrengenindukanimemarahi
nyritaninyriosinyriosimembicarakan
ombowiyarwiyarluas
obatjampiusadaobat
olehangsalpikantuk/keparengdapat
ompongompongdhautompong
botenbotentidak
padhasamisamisama
padusanpadusanpasiramankamar mandi
paidonpaidonkecohandimarahi
panasbenterbenterpanas
pangantedhandhaharanmakanan
pangilonpangilonpaningalankaca/cermin
peturonpetilemanpesareyantempat tidur
payungpayungsonsongpayung
petanpetanulikmencari kutu
pikirmanahpenggalihmasalah
pitikayamayamayam
praukapalbaitakapal
pupurpupurtasikbedak
putihpethakpethakputih
putuputuwayahcucu
rabiemah-emahkramamenikah
aradaradiradihampir
rasaraosraosmencicipi
rataradinradinrata
raupraupsuryancuci muka
rekasarekaosrekaossusah
rupawarniwarnimacam
rusakrisakrisakrusak
sabukpeningsetpeningsetsabuk
sedelasekedhapsekedhapsebentar
sedulursedhereksedhereksaudara
salingantosgantosganti
sandhanganpanganggepangagempakaian
sapilembulembusapi
sapihsapihpegengmenyapi
sapusapusamparansapu
segasekulsekulnasi
segarasegantensegantenlaut
selirselirampil/ampeyanselir
sendhoksendhoklantaransendok
silihsambutampilpinjam
slametwilujengsugengselamat
suwedangudangu lama
takontakenndangu/nyuwun pirsabertanya
tandang gawenyambut damelngasta damelpesta
tandha tangantandha tangan tandha astatanda tangan
tandurtanemtanemtanam
tangitangiwungubangun
tapihantapihannyampinganmemakai kain
tekadugi/dhatengrawuhdatang
tekentekenlantaranperantara
tetak/sunattetak/sunatsupitsunat
tibadhawahdhawahjatuh
tiliktuwituwijenguk
tukutumbasmundhutbeli
turahtirahtirahsisa
turutilemsaretidur
turunturuntedhakturun
udanjwahjawahhujan
udhengiketdhestarikat
ukiranjejeranjejeranukiran
ulem-ulemulem-ulematur-aturundangan
umurumuryuswausia
undangngundhangngaturipanggil
uripgesangsugenghidup
utangnyambutngampilpinjam
uyahsaremsaremgaram
wadiwadoswados-
wadonestriestriperempuan
waniwantunwantunberani
warassaraswaluyasehat
watuselaselabatu
watukwatuksekohbatuk
wayahwanciwancianak
wayangringgitringgitwayang
wedhusmendamendakambing
wediajrihajrihtakut
wengidalidalumalam
weruhsumereppriksa/unigalihat
wisuhwisuhwijikcuci tangan/kaki
wongtiyangtiyangorang
wudawudalukartelanjang
wutuhwetahwetahutuh
yektiyektosyektosngerti
yenmenawimenawiseumpama