watak dan sifat manusia berdasarkan pasaran kelahiran

watak hari pasaran

selain dari hari pasaran watak manusia juga dapat di ramalkan melalui pasarannya. oleh karena itu seseorang yang hendak mengetahui tabiat serta sifat manusia harus mengetahui hari dan pasarannya. lain pasaran maka lain wataknya. watak yang dimiliki seseorang adalah pembawaan pribadi yang dibawa dari lahir hingga semasa hidupnya. orang yang sudah mengetahui watak buruknya maka akan … Read more