ritual penolak hujan untuk berbagai acara dan hajatan

Dalam tradisi adat Jawa, setiap kali masyarakat ingin menggelar suatu acara, seperti pesta, hajatan, upacara pasti akan diawali dengan acara ritual tradisi keselamatan dan kelancaran dalam menggelar acara tersebut. ritual tradisi tersebuta selain sebagai wujud keselamatan bagi yang punya hajat, sekaligus untuk penolak bala dan penolak hujan agar senantiasa acara pesta, upacara atau hajatan dapat … Read more