tanda-tanda terkena sihir pemisah asmara

sihir pemisah asmara merupakan ilmu gendam yang bertujuan untuk memisahkan kedua pasangan, baik pasangan suami isteri maupun pasangan pacar. pada jaman dahulu ilmu ini digunakan apabila orang tua tidak menyetujui tentang perjodohan anaknya dikarenakan berdasarkan ramalan jodoh weton mereka tidak serasi atau berakhir dengan malapetaka besar, sehingga harus di gagalkan. mengingat kadang apabila di nasehati … Read more