istilah pekerjaan dalam bahasa jawa

istilah yang digunakan dalam penyebutan nama pekerjaan dalam bahasa jawa kadang terasa unik dan asing, akan tetapi sebagai orang jaw hal tersebut menjadi sebuah warna untuk membedakan tiap tiap pekerjaan. jika anda berada di daerah jawa tentu akan sering mendengar istilah nama-nama pekerjaan, atau yang disebut jenenge penggaweyan. oleh karena itu saya akan memberikan nama pekerjaan dalam bahasa jawa agar anda dapat memahami dan mengerti artinya.

berikut nama-nama pekerjaan dalam bahasa jawa:

A

Ajudan => Pengawal pejabat / presiden
Algojo => Tukang midana wong tumindhal ala
Apoteker => Ahli ngracik obat ing apotek
Arsitek => Ahli ngrancang bangunan

B

Bajak => Rampok/begal/durjana ing segara
Bakul => Gaweyane dodolan barang sarana cilik-cilikan
Batur => Gaweyane ngrewangia pakaryan
Begal => Rampok/begal/durjana ing tengah dalan
Blandhong => Tukang nebang kayu
Blantik => Bakul rajakaya/kewan
Buruh => Nyambut gawe golek upah

C

Cantrik => Abdi ngiras muride pandhita
Carik => Wakil lurah/juru tulis ing kalurahan

D

Dhalang => Tukang nglakokne/nyritakne wayang
Dhokter => Gaweyane nambani wong loro

E

Emban => Tukang momong ning kraton
Empu => Tukang gawe gaman (keris, tombak, slp)

G

Gamel => Tukang ngopeni kawan
Gandhek => Tukang nglantarake dhawuh ratu/utusane ratu
Gemblak => Tukang gawr barang saka kuningan
Gerji => Gaweane jahit klambi
Germa => Tukang mbeburu/mbebedhak kewan ning alas
Guru => Gaweyane mulang muruk marang muride

J

Jagal => Gaweane mbeleh rajakaya
Jlagara => Tukang gawe barang/natah watu
Juragan => Saudagar, sing nguwasani pakryan
Juru basa => Ahli medharake basa liya/manca
Juru dang => Tukang adang
Juru kunci => Tukang njaga/ngrawat pasarean
Juru nujum => Tukang ngramal
Juru mudhi => Tukang nglakokake kapal
Juru tambang => Tukang nglakokme prau (cilik)
Juru silem => Tukang silem ing segara
Juru sungging => Tukang nggambar/nglukis
Juru terbang => Tukang nglakokne motor mabur
Juru tulis => Tukang nulis/tukang ketik ing kantor

K

Kemasan => Tukang gawe barang saka emas utawa inten.
Koki => Tukang masak/olah-olah ing restoran
Kondhektur => Tukang narik/mriksa karcis bis utawa sepur
Kundhi => Tukang gawe barang saka emas utawa inten
Kusir => Tukang nglakokake dhokar/kreta
Kyai => Ahli babagan agama Islam; sebutane pusaka

M

Madhaharan => Tukang olah-olah
Makelar => Tukang nglantarake dol tinuku
Malang => Wong sing dadi polisi desa
Mandhor => Wong sing dadi pangarepane kuli
Masinis => Tukang nglakokne sepur
Merbot => Wong sing dadi punggawane masjid
Molang => Penggaweyane bakul rajakaya
Montir => Tukang ndandani mobil
Mranggi => Tukang gawe wrangka gaman

N

Niyaga/wiyaga => Tukang nabuh gamelan

P

Pakathik => Tukang nuntun jaran
Palarang-larang => Para nyai cilik (isih enom)
Palayangan Tukang ngeterke layang (surat)
Pandhe => Tukang gawe barang soko wesi
Panegar => Tukang nunggang/ngajari jaran
Panjak => Tukang ngladeni pandhe; niyaga
Pangobeng => Wong sing buruh mbatik (ngobeng)
Para => Bakul mas inten
Parekan => Para nyai ing kraton (sing ketengen)
Pasindhen => Wong kang nembang bareng gamelan (nyindheni)
Pawongan => Wong sing dadi batur (wadon)
Pecalang => Prajurit sing ngulatake lakune mungsuh
Prajurit => Panggaweyane bela negara
Prugari => Pegaweyane ngladeni ing motor mabur, sepur
Pramuwisma => Tukang ngrewangi penggaweyane ngarang
Pujangga => Ahli sastra, penggaweyane ngarang

S

Sarawadi => Tukang adol utawa nggosok inten barleyan
Sayang => Tukang gawr barang saka tembaga
Sekater => Juru taksir rega ing gedheyan
Sinoman => Nom-noman sing gaweyane laden
Srati => Gaweyane ngrumat/ngopeni gajah
Saudagar => Wong dagang (gedhe)
Sopir => Tukang nglakokake montor

T

Tandhak => Gaweyane njoget (ditanggap)
Tuwa buru => Wong sing dadi abdine germa

U

Undhagi => Tukang gawe berkakas saka kayu

W

Waranggana => Tukang nyinden ing pahelaran wayang.