contoh tembung seroja bahasa jawa

L.
labuh pati
lagak lagu
lagak lagayen
lalu langse
lara branta
lara uyang
lega lila
legi angleng
lila legawa
lir pendah
loh jinawi
luput sembur
luput suwuk

M.
malang kadhak
malang megung
minta sraya
mitra darma
mlayu gendring
mobah musik
mubeng minger
mudha dama
mudha punggung
mudha taruna
mukti wibawa
munggah mudhun
mula bakha
mulang muruk
mulang sarak
murba wasesa
mubeng dumadi
murub mubyar

N.
nandhang roga
nandhang wirang
nanggung laras
nangis ngguguk
ngalap berkah
ngalap nyaur
ngelu mules
ngempit ngindhit
NGGULA WENTAH
NILA WIDURI
NISTHA DAMA
NISTHA PAPA
NJARAH RAYAH
NJUNGKIR WALIK
NUNGSANG NJEMPALIK
nunjang palang
nurun sungging
nyampar nyandhung

O.
obah mosik
olah pikir
olah salira
owah gingsir

P.
pacak baris
pacak golu
padhang jingglang
pait getir
panjang punjung
papa cintraka
papa sangsara
pati geni
pati raga
pati rasa
pati urip
pasang rakit
pasir wukir
pawong mitra
perang pupuh
perang tandhing
pidak pejarakan
pilih tandhing
pokal gawe
polah tingkah
pondhong pikul
puji pandonga
puji pangestu
puji rahayu
puji syukur

Share on:
[wp_show_posts id="5375" settings="taxonomy=category&tax_term=current"]