contoh tembung seroja bahasa jawa

D.
dalan padhang
dana driyah
dana weweh
darma bekti
dhawuh pangandika
dhawuh timbalan
dhedep tidhem
dhodhok seleh
dlemok cung
donga puji
dlingo bengle
dora cara

E.
edi peni
endah peni
entek ting
esuk sore
ewuh aya
ewuh pekewuh

G.
gada gitik
gagah pideksa
gagah prakosa
gelap gangsul
gandhes kewes
ganggu gawe
gemah ripah
gendhon rukon
gemi satiti
geter pater
gethok tular
gilir gumanti
girang gumuyu
gugur gunung
gula kopi
guna sarana
guyub rukun
godha rencana

I.
iguh pertikel
imbal pangandika
imbal wacana

J.
jabang bayi
jala sutra
jalma manungsa
japa mantra
jebat kasturi
jejel riyel
jiwa raga
jiwa sraya

K.
kabur kanginan
kadang konang
kadhang kala
kajen keringan
kaku kengkeng
kapok kawus
kasep lalu
kebo bongkeng
kebo bule
kebo ndanu
kedhak rauk
kepalu kepenthung
kebat kliwat
kesampar kesandhung
klasa bantal
klembak menyan
klobot mbako
kocap kacarita
kokot bisu
kongas ngambar
kukuh bakuh

Share on:
[wp_show_posts id="5375" settings="taxonomy=category&tax_term=current"]