contoh tembung mbangetake

P.
padhang – njingglang
padang – ndrandhang
pait – nyetak
panas – njempret
panas – sumelet
panas – gumemplang
peteng – dhedhet
peteng – lelimengan
picek – nrethek
ping – kopang-kaping
putih – memplak

R.
rame – gumuruh
remuk – rempu, bubuk
resik – gumrining
rewel – gothel

S.
sajeg – ndumbleg
sakesuk – engkluk, njepluk
sasore – bendhe, enthe
sawengi – muput, natas
sadina – muput, utuh
sat – klethek
sedhih – ngalngut
sepi – mampring, nyenyet
siji – thil, ndil
sirna – gemplang
sugih – brewu,ndrebala
suwe – nglangut
suwung – blung, brung

T.
tangeh – lamun
tani – benthil
tani – utun
teles – bles, kebes
telu – selu
terang – gumlintang
terang – sumilak, truwaca
tumpes – tapis
tumpuk – undhung
turu – angler, kepati
turu – nglipus

U.
udan – deres
udan – nggreceh

Share on:
[wp_show_posts id="5375" settings="taxonomy=category&tax_term=current"]