contoh tembung mbangetake

D.
dawa – kole-kole
dhewe – emple
dhuwur – nyamut-nyamut
dhuwur – mencit
dremba – moha

E.
endhek – erek-erek
endhek – nyemplak
entek – blas, gusis
esuk – njepluk
esuk – umun-umun
esuk – uthuk-uthuk

G.
gagah – prakoso
gering – kumlingking,sring
gedhe – gembong, gedhem
grimis – riwis-riwis
gosong – pereng
guyup – rukun

I.
ijen – kijen
ijo – royo-royo
ilang – musna
ireng – njanges, thun-theng

J.
jejel – riyel, uyel-uyel
jembar – bawera
jembar – gilar-gilar
jembar – ngilak-ngilak

K.
kaku – kengkeng
kapok – kawus
kebak – mencep-mencep
kebat – kliwat
kenes – mendhes
kothong – blong
kuning – nyekining
kuru – aking

L.
legi – anglek, anyling
legi – manyleng
lemu – ginuk-ginuk
lemu – kimplek-kimplek
lila – legawa
loro – selo
lunga – bablas

M.
malang – megung
merem – dhipet
mlarat – cemporat
mlayu – ngithipleng
mubeng – seser

N.
nangis – ngguguk
nangis – nggiyeng

Share on:
[wp_show_posts id="5375" settings="taxonomy=category&tax_term=current"]